Acceptada

 • Enviada: 2015-02-10 07:01:48
 • Per: Inés
 • Presentada: 2015-02-10
 • Estat: Acceptada
 • Arxivat en: Educació, cultura i esport
 • Comparteix:

Defensem l'escola pública i de qualitat

S'ha de treballar per preservar l'escola pública, i de qualitat. No pot ser que la devallada de natalitat sigui en detriment de l'oferta pública d'ensenyament, mentre que l'escola concertada, que reb subvenció pública, es mantingui o creixi la seva oferta. Quines mesures aplicarà ICV-EUiA al respecte?


 • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-02-10 en nom de Inés


 • Resposta directa d'ICV-EUiA:
  Des de la coalició creiem fermament que el model d'escola pública és la millor garantia per a una educació inclusiva, catalana, fonamentada en els principis de qualitat, gratuïtat, proximitat, equitat, laïcitat, coeducació i que el sistema educatiu públic d'un país ha de ser bàsicament un instrument d’igualtat d’oportunitats que els centres concertats no poden garantir.

  En aquest sentit, creiem que el foment de l’escola pública s’ha d’abordar des de dues perspectives.

  Per una banda, ens posicionem clarament en contra del tancament d’aules de la pública en detriment al manteniment de la concertada i, en aquest sentit, en el fòrum de planificació educativa que es desenvolupa juntament amb la Generalitat deixem constància del nostre rebuig constantment. Tenim l’espai per demanar l’aposta per l’escola pública, però els Ajuntaments no tenim la competència per decidir-ho.

  Per altra banda, el que sí podem fer des de l’Ajuntament és desenvolupar accions que fomentin i reforcin l’escola pública. Per exemple, s’ha d’abordar la millora dels equipaments educatius per tal que les escoles públiques estiguin en un entorn segur però també amable, bonic i confortable. En aquest sentit, proposarem en el programa electoral que el pla d’inversions del mandat contempli el pla de xoc d’escoles públiques que significarà una gran aposta per millorar i dignificar els centres. També s’ha de potenciar la participació de les famílies en la vida del centre, doncs la concepció de la comunitat educativa és clarament un dels punts forts que ha de tenir l’escola pública. En aquest sentit, durant l’actual mandat s’ha posat en marxa el Projecte de Suport a les AMPAs i pel proper mandat proposem continuar en aquesta línia.

comments powered by Disqus